fredag 16 maj 2014

På väg till Arlanda kunde man titta ner på Stockholm

(2014-05-15)

Planet till Arlanda

(2014-05-15)

Mats Ahlby berättade om en gotländsk filmskatt som nu håller på att tillgängliggöras

(2014-05-15)

Professor Michael Scholz berättade att det var tyskarna som myntat uttrycket ruinernas och rosornas stad om Visby

(2014-05-15)

Även Gammalsvenskbys kyrkoböcker finns på Arkivcentrum Gotland


Där finns också handlingar från den ryska ockupationen av Gotland 1808

(2014-05-15)

Arkivcentrum Gotlands äldsta dokument är från 1402 och rör gutarnas handelsgård i Novgorod

(2014-05-15)

Visning av Arkivcentrum Gotlands magasin

(2014-05-15)

Inne på Arkivcentrum Gotland

(2014-05-15)

Arkivcentrum Gotland


Vy över Visby

(2014-05-15)

Mer av ringmuren i Visby

(2014-05-15)

Ringmuren står där än

(2014-05-15)

Promenad i Almedalen

(2014-05-14)

Övernattning på Donners Hotell i Visby

(2014-05-14)

Besök i Visby för FA- och NAF-stämma och konferens

(2014-05-14)