onsdag 2 januari 2013

I Køge finns många välbevarade korsvirkeshus från 1600-talet


Inga kommentarer: